Vi är anslutna till FTI

PRODUCENTANSVARET – EN LAG OM FÖRETAGENS ANSVAR FÖR ÅTERVINNING AV SINA FÖRPACKNINGAR OCH TIDNINGAR.

“Producentansvarslagarna” ger företag som sprider förpackningar och tidningar på den svenska marknaden ett ansvar för att dessa samlas in och återvinns. Lagarna kom 1995 och syftar till en miljömässigt hållbar återvinning av alla de förpackningar och tidningar som används.

För förpackningar finns motsvarande lagstiftning i flertalet EU-länder och i andra delar av världen. I Sverige är över 10 000 företag berörda, exempelvis varutillverkare, handel eller företag som gör eller säljer förpackningar. Utpekade producenter kan uppfylla lagarna genom att via förpackningsavgifter finansiera insamlingen och återvinningen.

FTI tar ofta ut förpackningsavgiften av exempelvis förpackningstillverkare istället för enskilda butiker eller varutillverkare. På så sätt kan antalet FTI-anslutna företag reduceras till cirka 10 000, samtidigt som uppskattningsvis 100 000 ofta mindre företag på detta sätt indirekt men i samstämmighet med lagen uppfyller sitt producentansvar.

Lagen är preciserad i ”Förordningen om producentansvar för förpackningar”