Tillverkning i egen fabrik

Den senaste produktionstekniken

Hantverk, erfarenhet & kvalitet

Kontakta oss redan idag: 08-447 30 00

Hållbarhet

Miljö & ansvar

Vi följer förordningen om producentansvar för förpackningar och ser till att allt som tillverkas går att återvinna. Vi väljer även trä som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk som tar hänsyn till både människa och miljö.

FSC

FSC®

FSC® står för Forest Stewardship Council vilken är en oberoende internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar genom sitt certifieringssystem FSC.

Certifierade företag följer FSC:s regler (standarder) för skogsbruk och spårbarhet. De som följer reglerna får märka sina produkter med FSC:s varumärke. FSC-märket gör att konsumenter och företag kan välja varor av trä som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, det vill säga ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö.

Skogen ger oss rent vatten, frisk luft och bidrar till att bromsa den globala uppvärmningen. Den ger mat, medicin och viktiga naturresurser som timmer och papper. Ett ansvarsfullt skogsbruk ser till så att skogen också på lång sikt kan ge de här nyttigheterna. De som deltar i FSC vill frivilligt bidra till detta.

Har ni frågor om FSC eller vill veta mer om hur ni gör för att få er produkt FSC-märkt, prata med Andreas hos oss.

FTI

Vi är anslutna till FTI

Producentansvaret – en lag om företagens ansvar för återvinning av sina förpackningar och tidningar.

“Producentansvarslagarna” ger företag som sprider förpackningar och tidningar på den svenska marknaden ett ansvar för att dessa samlas in och återvinns. Lagarna kom 1995 och syftar till en miljömässigt hållbar återvinning av alla de förpackningar och tidningar som används.

För förpackningar finns motsvarande lagstiftning i flertalet EU-länder och i andra delar av världen. I Sverige är över 10 000 företag berörda, exempelvis varutillverkare, handel eller företag som gör eller säljer förpackningar. Utpekade producenter kan uppfylla lagarna genom att via förpackningsavgifter finansiera insamlingen och återvinningen.

FTI tar ofta ut förpackningsavgiften av exempelvis förpackningstillverkare istället för enskilda butiker eller varutillverkare. På så sätt kan antalet FTI-anslutna företag reduceras till cirka 10 000, samtidigt som uppskattningsvis 100 000 ofta mindre företag på detta sätt indirekt men i samstämmighet med lagen uppfyller sitt producentansvar.

Lagen är preciserad i ”Förordningen om producentansvar för förpackningar” Läs mer om producentansvarslagen, dess förordningar och historik.

Producentansvaret