Tillverkning i egen fabrik

Den senaste produktionstekniken

Hantverk, erfarenhet & kvalitet

Kontakta oss redan idag: 08-447 30 00

Integritetspolicy

Integritets policy

Profilskaparens integritetspolicy beskriver hur vi arbetar för att följa den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR).

Policyn ska visa hur Profilskaparen tillvaratar rättigheter och skyldigheter för våra kontakter och för personer som deltar i våra register. Vi vill tydliggöra hur vi behandlar personuppgifter och hur människor som vi kontaktar i vårt arbete kan ta tillvara på sina rättigheter.

Profilskaparens behandling av personuppgifter

 

Bakgrund

Profilskaparen behandlar personuppgifter för olika människor (t ex namn och kontaktuppgifter) i det huvudsakliga syftet att kunna hålla kontakt och bedriva vår affärsverksamhet enligt avtal med våra uppdragsgivare. Därför behövs tillgång till vissa kontaktuppgifter om personer som godkänner att vi över tid och återkommande kan kontakta dem för att kunna se tidigare gjorda projekt, arbeten och även spara information som material, upplagor och eventuella produktions-anteckningar vid tidigare produktioner.

Vi behandlar dessutom personuppgifter för att kunna hantera förfrågningar, för att skicka information i nyhetsbrev till intresserade och för att kunna rätta felaktiga uppgifter. Vi behandlar så få personuppgifter som behövs och vi lagrar eller använder inte uppgifter som är mycket integritetskänsliga. Personuppgiftsansvarig på Profilskaparen är Robert Wikman.

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Profilskaparen behandlar personuppgifter bara när vi har avtal om att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. De uppgifter som samlas in är sådana som används för att kunna slutföra en produktion d.v.s kontaktuppgifter och uppgifter om tillgång och användning av vissa valda produkter och tjänster.

Hur får vi tillgång till personuppgifter?
Vi använder en egenskapad databas där vi lagrar och behandlar personuppgifter efter att respektive person/kund har inlett en konversation med Profilskaparen via e-post eller samtal, vederbörandes information så som e-post, telefon, namn samt data om produktionen lagras i databasen. I det fallet är Profilskaparen personuppgiftsansvariga. Personer i vår databas har rätt att få sina uppgifter raderade ur databasen. Vi kommer då inte längre att behandla dessa personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra åtaganden enligt pågående produktion eller skyldigheter enligt avtal och lag. Personer i vår databas har också rätt att begära registerutdrag för att se vilka uppgifter som Profilskaparen har sparat om dem.

Vilken information lämnar vi ut?
Vi lämnar inte ut information till andra om vilka som finns i vårat kundregister/databas så länge det inte är den enskilde personen i fråga som efterfrågar informationen.

Behandlas personuppgifter på ett betryggande sätt?
Alla personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Endast arbetstagaren (Profilskaparen) och personer inom företaget som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter har tillgång till dem. I fråga om känsliga personuppgifter har vi särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd. För att garantera att personuppgifterna är korrekta erbjuder vi återkommande personerna som finns i vår databas att uppdatera och komplettera uppgifterna om dem själva när så behövs.

När lämnar vi ut personuppgifter?
Profilskaparen lämnar ut personuppgifter bara om personen själv har godkänt det eller om det är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter upprättar vi sekretessavtal och säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Nyhetsbrev/inspiration

Profilskaparen vill några gånger per år att skicka exempel på profillösningar som företaget har producerat. Vi hoppas nyhetsbrevet ska fungera som idégivare och inspiration för din verksamhet. Vi skickar bara ut brevet till er som gett ert medgivande. Anmäl dig som mottagare av Inspirationsbrevet här.

Du kan när som helst ändra/ta bort dina inställningar genom att klicka på uppdatera inställningar/avbryt prenumeration i sidfoten av e-postmeddelanden som du får från oss, eller kontakta oss på mail@profilskaparen.se. Vi hanterar din information med yttersta respekt och sekretess.

Genom att klicka på prenumerera i formuläret via hemsidan godkänner du att vi får behandla din information i enlighet med dina val och GDPR´s sekretessvillkor. Vi använder oss av Mailchimp som platform för våra mailutskick. Läs mer om hur Mailchimp hanterar din information. Texten är på engelska.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

För användare som registrerar sig på vår webbplats sparar vi även personuppgifter du angett i din användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina egna personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Vilka rättigheter du har över dina data?
Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål. Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.