Helhetslösningar

Flera av våra återkommande kunder anförtror sig till oss när det gäller samordningen av hela produktionsutbudet. Det vill säga sortimentanalys, materialsynkning, produktion, hantering, lagring och distribution.

Vi tar grafiskt ansvar för att typsnitt, färger, materialval och att utförandet överensstämmer med uppsatta sortimentdelar. Den stora fördelen med denna tjänst är att vi tillsammans blir ett team. Ni får en kontakt och ett inköpsställe.

Vi kan tillsammans finna de bästa helhetslösningarna för er verksamhet.