REGISTER

Funktion och användningsområde styr valet av registerlösning och vi tillverkar i det material som är lämpligast för er lösning. Även flikarnas form kan utformas efter behov och önskemål. Kom ihåg att den bästa kommunikationsplatsen är baksidan – framsidan av registerbladet syns inte när inlagan sitter i.