Om Profilskaparen

Profilskaparen erbjuder specialistkunskap och erfarenhet av produkter som profilerar varumärken till slutkunder, byråer, tryckerier samt återförsäljare.

Vi tillverkar pärmar, mappar, register och förpackningar i vår egen fabrik i Skogås. Vi använder oss av den senaste tekniken och ställer höga krav på kvalitet och leveranssäkerhet.

Grundtanken är en one stop shop – ett samlat grepp från en leverantör. Detta gör vi genom engagerade, kreativa och kunniga medarbetare inom såväl produktion som projektledning.

Vi ser att efterfrågan på produkter som särskiljer och kommunicerar ökar i betydelse.

Vi kan våra maskiner och vet vad som är möjligt att åstadkomma och kan därför garantera kreativitet, kvalitet och leveranssäkerhet.

Vi arbetar kontinuerligt med att uppdatera och utveckla vår produktion, avseende effektivitet och produktlösningar.

Våra ledord är kvalitet, närhet och hög servicegrad.

Vi ser att efterfrågan på produkter som särskiljer och kommunicerar ökar i betydelse.

Historia

Profilskaparen är ett familjeföretag med entreprenörsanda. Företaget startades 1983 av familjen Wigerman under namnet WIGAB, med kärnverksamheten i företagsanpassade kontorsprodukter. Tanken var då som nu att erbjuda ett samlat grepp kring våra kunders behov av att synas.

Idag ägs Profilskaparen AB av moderbolaget Profilskaparen Invest AB, med en av nordens modernaste produktionslinjer när det gäller pärmar, mappar, register och förpackningar.

Process

Hur går det till? Här kan du se en förenklad kortfilm om hur processen går till vid framtagandet av din produkt. Vi har flerårig vana och stort kunnande av att ta fram förpackningar i både stora och små volymer.

Varmt välkommen att besöka oss för att få veta mera om vår produktion och vad vi kan åstadkomma.