POLICY

Profilskaparens behandling av personuppgifter

Anledning

Profilskaparens integritetspolicy beskriver hur vi arbetar för att följa den nya europeiska dataskyddsförordningen (GDPR). Policyn ska visa hur Profilskaparen tillvaratar rättigheter och skyldigheter för våra kontakter och för personer som deltar i våra register. Vi vill tydliggöra hur vi behandlar personuppgifter och hur människor som vi kontaktar i vårt arbete kan ta tillvara på sina rättigheter.

Bakgrund

Profilskaparen behandlar personuppgifter för olika människor (t ex namn och kontaktuppgifter) i det huvudsakliga syftet att kunna hålla kontakt och bedriva vår affärsverksamhet enligt avtal med våra uppdragsgivare. Därför behövs tillgång till vissa kontaktuppgifter om personer som godkänner att vi över tid och återkommande kan kontakta dem för att kunna se tidigare gjorda projekt, arbeten och även spara information som material, upplagor och eventuella produktions-anteckningar vid tidigare produktioner.

Vi behandlar dessutom personuppgifter för att kunna hantera förfrågningar, för att skicka information i nyhetsbrev till intresserade och för att kunna rätta felaktiga uppgifter. Vi behandlar så få personuppgifter som behövs och vi lagrar eller använder inte uppgifter som är mycket integritetskänsliga. Personuppgiftsansvarig på Profilskaparen är Robert Wikman.

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Profilskaparen behandlar personuppgifter bara när vi har avtal om att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. De uppgifter som samlas in är sådana som används för att kunna slutföra en produktion d.v.s kontaktuppgifter och uppgifter om tillgång och användning av vissa valda produkter och tjänster.

Hur får vi tillgång till personuppgifter?
Vi använder en egenskapad databas där vi lagrar och behandlar personuppgifter efter att respektive person/kund har inlett en konversation med Profilskaparen via e-post eller samtal, vederbörandes information så som e-post, telefon, namn samt data om produktionen lagras i databasen. I det fallet är Profilskaparen personuppgiftsansvariga. Personer i vår databas har rätt att få sina uppgifter raderade ur databasen. Vi kommer då inte längre att behandla dessa personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra åtaganden enligt pågående produktion eller skyldigheter enligt avtal och lag. Personer i vår databas har också rätt att begära registerutdrag för att se vilka uppgifter som Profilskaparen har sparat om dem.

Vilken information lämnar vi ut?
Vi lämnar inte ut information till andra om vilka som finns i vårat kundregister/databas så länge det inte är den enskilde personen i fråga som efterfrågar informationen.

Behandlas personuppgifter på ett betryggande sätt?
Alla personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Endast arbetstagaren (Profilskaparen) och personer inom företaget som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter har tillgång till dem. I fråga om känsliga personuppgifter har vi särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd. För att garantera att personuppgifterna är korrekta erbjuder vi återkommande personerna som finns i vår databas att uppdatera och komplettera uppgifterna om dem själva när så behövs.

När lämnar vi ut personuppgifter?
Profilskaparen lämnar ut personuppgifter bara om personen själv har godkänt det eller om det är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter upprättar vi sekretessavtal och säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

 

Nyhetsbrev/Inspiration

Profilskaparen vill några gånger per år att skicka exempel på profillösningar som företaget har producerat. Vi hoppas nyhetsbrevet ska fungera som idégivare och inspiration för din verksamhet. Vi skickar bara ut brevet till er som gett ert medgivande. Anmäl dig som mottagare av Inspirationsbrevet här.

Du kan när som helst ändra/ta bort dina inställningar genom att klicka på uppdatera inställningar/avbryt prenumeration i sidfoten av e-postmeddelanden som du får från oss, eller kontakta oss på mail@profilskaparen.se. Vi hantera din information med yttersta respekt och sekretess.

Genom att klicka på prenumerera i formuläret via hemsidan godkänner du att vi får behandla din information i enlighet med dina val och GDPR´s sekretess villkor. Vi använder oss av Mailchimp som platform för våra mailutskick. Läs mer om hur Mailchimp hanterar din information. Texten är på Engelska.