Slideförpackningar

Det unika med slideförpackningen är dess överraskande öppningsmoment – det händer något när man öppnar den och skapar en förväntansfull känsla. Profilskaparen anpassar layouten efter dina önskemål och svarar upp mot den visuella identitet du vill förmedla. Utöver egendesignade konstruktioner, så finns det även en mängd färdiga mallar och konstruktioner där önskad layout kan placeras in i.

Så tillverkas slideförpackningar

Tillverkningen sker både maskinellt och manuellt beroende på volym och utförande. Ofta kan vi kombinera maskinella och manuella moment beroende på vilken upplaga slideförpackningen ska tillverkas i och vilken den önskade leveranstiden är. Vi utgår från kartong, i ytvikter runt 300 gram beroende på förpackningens funktion och konstruktion. När man trycker denna typ av förpackningar kan de flesta trycktekniker användas.