Slideförpackningar

Profilskaparen tillverkar innovativa lösningar av kortförpackningar, som vi valt att kalla för slideförpackningar. Vi utgår från kartong, i ytvikter runt 300gr beroende på förpackningens funktion och konstruktion. När man trycker denna typ av förpackningar kan de flesta trycktekniker användas, det kan handla om offsettryck med laminat och UV lack effekter, screentryck, folieprägling, blindprägling, eller etiketter.

Det unika med slideförpackningen är att det händer något när man öppnar den. Det finns en mängd färdiga konstruktioner och mallar där önskad layout placeras in i. Det går också att konstruera egna konstruktioner, som anpassas helt utifrån era önskemål.

Tillverkningen sker både maskinellt och manuellt beroende på volym och utförande. Ofta kan vi kombinera maskinell och manuella moment beroende på vilken upplaga slideförpackningen ska tillverkas i och vilken den önskade leveranstiden är.