Kartongmappar

Vi utgår från kartong, i varierande ytvikter, från 170g upp till 900g. Det går att sammanfoga flera olika lager av kartong för att uppnå önskad tjocklek och variera färg och struktur på ut och insida. Det går även att sammanfoga kartong med väv eller strukturpapper för att få kartongmappen att kommunicera det önskade värdet.

Vilket material man väljer beror på kartongmappens konstruktion och vilket budskap man vill kommunicera. Vilket material man väljer beror också på vilken tryckteknik man vill använda sig av för att få fram den maximala känslan. När man trycker kartongmappar kan de flesta trycktekniker användas, offsettryck med laminat och UV lack effekter, screentryck, folieprägling, blindprägling, eller etiketter. När det gäller kartongmappar finns inga standardlösningar, varje produkt skräddarsys helt efter kundens behov. Konstruktionen tas fram beroende på vilket material som valts.

Tillverkningen sker huvudsakligen maskinellt beroende på volym och utförande. Ofta kan vi kombinera maskinella och manuella moment beroende på upplaga, vilket utförande, samt vilken den önskade leveranstiden är. Vi har ett stort utbud på befintliga konstruktioner och stansformar.