Plastmappar

Profilskaparen tillverkar plastmappar i alla tänkbara utföranden. Vi utgår från en genomfärgad eller transparent PP eller PVC, i varierande tjocklek. Kvaliteterna och tryckteknikerna är många. Vilket material man väljer beror på mappens konstruktion och vilket budskap man vill kommunicera. Vi erbjuder också traditionella tumgreppsmappar med eget tryck.

När man trycker mappar av plast kan de flesta trycktekniker användas, det kan handla om offsettryck, screentryck, folieprägling, blindprägling, eller etiketter. Plastmappar går utmärkt att få med valfritt tryck och med din logotyp. Det finns både standardlösningar och speciallösningar. Konstruktionen tas fram beroende på vilket material och  tryckteknik som valts.

Tillverkningen sker huvudsakligen maskinellt beroende på volym och utförande. Vi har ett stort utbud på befintliga konstruktioner och stansformar.