Inreden till förpackningar

Profilskaparen tillverkar innovativa lösningar av inredningar som ska passa den förpackningslösning ni har valt till er produkt.
Ett inrede är något som ofta glöms bort, trots att det är i inredet själva produkten är placerad och det som ligger närmast produkten.
Av den anledningen anser vi att det är väldigt viktigt att även lägga fokus på inredet och hur det ser ut.

INREDEN I ALLA TÄNKBARA UTFÖRANDEN OCH MATERIAL

Profilskaparen tillverkar inreden i alla tänkbara utföranden och i en mängd olika material. Materialet kan vara kartong som konstrueras på lämpligt sätt, klädd papp, cellplast eller vakum pressad PET plast med eller utan flock. De flesta lösningarna på inreden går också att trycka på för att få en tydligare disposition av det som är placerat i inredet.

Vi kombinerar maskinella och manuella moment beroende på vilken konstruktion och upplaga det ska tillverkas i samt vilken den önskade leveranstiden är.