INREDEN TILL FÖRPACKNINGAR

Profilskaparen tillverkar innovativa lösningar för din utvalda förpackningsinredning. Ett inrede är något som ofta glöms bort, trots att det är där som produkten ligger närmast.

Av den anledningen anser vi att det är väldigt viktigt att även lägga fokus på inredet och hur det ska se ut – allt för att skapa ett gediget helhetsintryck där vi tänkt på varje enskild detalj för bästa resultat.

INREDEN I ALLA TÄNKBARA UTFÖRANDEN OCH MATERIAL

Profilskaparen tillverkar inreden i alla tänkbara utföranden och i en mängd olika material. Materialet kan vara kartong som konstrueras på lämpligt sätt, klädd papp, cellplast eller vakuum pressad PET-plast med eller utan flock. De flesta lösningarna på inreden går också att trycka på för att få en tydligare disposition av det som är placerat i inredet.

Vi kombinerar maskinella och manuella moment beroende på vilken konstruktion och upplaga det ska tillverkas i samt vilken den önskade leveranstiden är.