Tillverkning i egen fabrik

Den senaste produktionstekniken

Hantverk, erfarenhet & kvalitet

Kontakta oss redan idag: 08-447 30 00

Vad är en rill eller en rits?

Rillad, ritsad eller bigad?

För att kunna vika tjockare papp behöver den bearbetas för att inte spricka eller gå sönder.

Det kan göras på olika sätt:

  1. Rilla
  2. Ritsa
  3. Biga
Rillat hörn

Rill

En rill är ett utskuret spår, en avfasning på pappens insida som tillåter att den viks i 90 grader.

Det finns andra varianter, exempelvis U-rill. Den används för att ge pappen ett flexibelt gångjärn, t ex till en mapp eller pärm. Jämför med steg, Läs mer här…

ritsat, stansat

Ritsa

I motsats till rillen så görs en rits i pappens utsida. Det är en skuren linje som inte går helt igenom pappen utan tillräckligt mycket material lämnas kvar för att hålla ihop konstruktionen.

enkelbigade pärmryggar

Big

En big är ett kraftigt nedpressat spår i materialet som gör att det kan vikas. Förfarandet vid bigning är detsamma som vid ritsning, men verktyget som används är inte lika vasst.